0 0 9 8 9 9 0
Klub 100
Informacja o Klubie 100 KS ACTIVUM SPORTS

Klub ten został stworzony, aby pozyskiwać środki na rozwój Klubu Sportowego KS ACTIVUM SPORTS i jest skierowany do osób prywatnych i przedsiębiorstw chcących wspierać finansowo KS ACTIVUM SPORTS.

Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Klubu (cele statutowe). Ponieważ członkostwo w „Klubie 100” ma charakter dobrowolny, a głównym jego celem jest wsparcie Klubu Sportowego KS ACTIVUM SPORTS, podstawową zasadą uczestnictwa w klubie jest rzetelność i uczciwość wszystkich członków klubu.

Jeżeli osoba fizyczna lub firma oficjalnie chce przystąpić do „Klubu 100” należy wypełnić i dostarczyć drogą mailową na adres: ksactivumsports@gmail.com deklarację członkowską (do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce „Klub 100”) i wspierać KS ACTIVUM SPORTS regularnymi składkami. Półroczna opłata za członkostwo w „Klubie 100” wynosi minimum 120,00 zł i należy ją uiścić na rachunek bankowy klubu (składki można uiszczać częściej, jeśli członek „Klubu 100” wyrazi taką wolę).

Jeżeli chcecie Państwo pominąć formalności i wesprzeć swój Klub jednorazową darowizną, wystarczy przelać dowolną kwotę na konto bankowe Klubu wpisują w tytule przelewu: „darowizna na cele statutowe".

Wstępując do „Klubu 100” stajecie się Państwo mecenasami aktywności fizycznej w powiecie mińskim.

    KS ACTIVUM SPORTS oferuje w zamian za przystąpienie do „Klubu 100”:
  • Kartę lub certyfikat członka „Klubu 100” KS ACTIVUM SPORTS
  • Członkostwo Klubu KS ACTIVUM SPORTS
  • Bezpłatny udział w organizowanych przez Klub Sportowy KS ACTIVUM SPORTS imprezach sportowych (po wpłaceniu minimum 6 składek lub równowartości sześciu minimalnych składek czyli 120zł)
  • Umieszczenie informacji o nowym członku „Klubu 100” na stronie internetowej klubu www.ksactivumsport.pl – zgodnie z życzeniem członka Klubu (np. wiadomość na stronie głównej o nowym członku „Klubu 100”, umieszczenie imienia i nazwiska lub nazwy firmy w specjalnie utworzonej zakładce „Klub 100” lub na stronie głównej w zakładce „Sponsorzy”)
  • Bezpłatna reklama na organizowanej imprezie sportowej oraz stronie internetowej klubu – baner reklamowy ( po wpłaceniu minimum 6 minimalnych składek lub ich równowartości, czyli 120 zł)
  • Możliwość uczestnictwa w zebraniach Zarządu
  • Rabaty na gadżety klubowe
  • Inne formy promocji uzgodnione indywidualnie

Aktywność fizyczna dla każdego z nas jest bardzo ważna, dlatego chcemy zapewnić Państwu jak największy wybór imprez sportowych. Aby móc spełnić nasze marzenie, potrzebujemy Państwa pomocy, dlatego będziemy wdzięczni, za każdy rodzaj wsparcia naszego Klubu Sportowego.


Ze sportowym pozdrowieniem
ZARZĄD KLUBU KS ACTIVUM SPORTSPDF - Deklaracja członkowska Klubu 100
PDF - Regulamin Klubu 100